Van dagdromen naar inspiratie


Inspiratie wat is dat eigenlijk, waar komt het vandaan en hoe vertaalt een gedachte zich naar een idee, hoe vertaal je dat idee in kunst of een kunstzinnige uiting?

De leerlingen werken samen met de eigen leerkracht en een kunstenaar/kunstdocent om het divergent denken te stimuleren, met de eerste gedachte als uitgangspunt. De kinderen leren op een speelse manier dat het associëren met die eerste gedachte vaak meerdere invalshoeken, extra mogelijkheden, verschillende materialen en samenwerking kan opleveren nog vóór de uitvoering plaats vindt.

Zo´n eerste gedachte kan na de associaties leiden tot een inspirerend werkproces in de klas. Om “de kunst van het dagdromen” onder de knie te krijgen worden gereedschappen en vaardigheden aangereikt. De uitdrukking “kan ik niet!” kan dan wellicht uit de vocabulaire geschrapt worden en het zelfvertrouwen zal toenemen, waardoor de stap naar een kunstzinnige uiting wordt vereenvoudigd.

Vele onderwerpen en thema’s kunnen worden aangegrepen om dit project te laten aansluiten bij wat de klas nodig heeft: erfgoed , natuur, aardrijkskunde, taal etc. Voorwerpen uit het nu of uit een bepaalde periode kunnen met elkaar in verband gebracht worden en zo kan er een eigen “verhaal” ontstaan.


Bijvoorbeeld een verhaal van de klas dat is opgebouwd uit alle individuele eerste gedachten. Dat verhaal kan worden uitgevoerd in bijvoorbeeld een schilderij, in muziek, in theater of in het schrijven. Vanuit een eerste gedachte, het maakt niet uit welke en de daaruit voortvloeiende inspiratie is er ineens iets te vertellen voor jezelf en met elkaar.

In dit project krijgt de inspiratie de ruimte in verschillende kunstdisciplines en wordt geleerd hoe hiermee kan worden gecommuniceerd. Het eindresultaat van het project is de tentoonstelling: Van Dagdromen Tot Inspiratie, in Kranenburgh. Kinderen bezoeken deze tentoonstelling met hun ouders. De entree is gratis.

De kosten voor de cultuurcoaches worden vanuit Kranenburgh gedragen. Bij de school moet er bereidheid zijn om mee te werken aan de ontwikkeling van het lesprogramma zo dat een herhaalbaar concept ontstaat dat ook door andere scholen kan worden uitgevoerd.


Het conceptidee van dit project is van projectontwerper Hans Langeree.   Stichting Los Zand houdt zich bezig met de organisatie en coordinatie van dit project.

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Stichting Los Zand